Reklama
Reklama

Renta po zmarłym małżonku nie jest przyznawana na zawsze. W takich przypadkach ZUS może ją zawiesić

Możliwość uzyskania wyższego świadczenia po śmierci małżonka to dla wielu osób szansa na podreperowanie domowego budżetu. Jest to możliwe dzięki skorzystaniu z rozwiązania przyznawanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jakim jest renta rodzinna, nazywana również wdowią rentą. Zdarzają się jednak sytuacje, w których ZUS decyduje się na obniżenie lub zawieszenie wypłat. Kiedy może to nastąpić?

Komu przysługuje renta wdowia?

Renta rodzinna, potocznie nazywana również rentą wdowią przysługuje po śmierci osoby będącej płatnikiem składek ZUS. Do jej otrzymania mają prawo dzieci (własne, drugiego małżonka, przysposobione oraz inne dzieci, gdy spełnią określone warunki), a także wnukirodzeństwo, małżonek i rodzice. Oczywiście każda z tych osób musi spełnić odpowiednie wymogi, by otrzymać świadczenie.

Najważniejsze jest, by zmarły bliski w chwili śmierci miał ustalone prawo do:

  • emerytury, albo spełniała warunki do jej uzyskania,
  • emerytury pomostowej,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy, albo spełniała warunki do jej uzyskania.

Dodatkowo do otrzymania renty rodzinnej mają prawo bliscy zmarłego, który w chwili śmierci pobierał:

  • zasiłek przedemerytalny,
  • świadczenie przedemerytalne,
  • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Spełnienie tych warunków pozwala bliskim ubiegać się o świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Sprawdź również: Jesteś na L4? Pracodawca może cię zwolnić, jeśli przekroczysz ten termin

Ile wynosi renta po zmarłym mężu?

Wysokość renty rodzinnej jest ustalana na podstawie wysokości świadczenia osoby zmarłej. W przypadku, gdy do otrzymania renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba, jej wysokość wynosi 85 proc. świadczenia zmarłego. Jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby — jej wysokość wynosi 90 proc. wysokości świadczenia osoby zmarłej. Jeśli uprawnione są trzy osoby (lub więcej) wysokość renty rodzinnej odpowiada 95 proc. wysokości świadczenia zmarłego, które otrzymywał w chwili śmierci.

Jednak wysokość renty rodzinnej nie może być niższa niż kwota minimalnej renty rodzinnej, czyli od 1 marca 2024 roku 1780,96 zł.

W jakich przypadkach ZUS może wstrzymać wypłatę renty rodzinnej?

Co do zasady renta rodzinna jest wypłacana dożywotnio. Jednak w pewnych sytuacjach może zostać pomniejszona, zawieszona, a nawet odebrana. Pierwsze dwa przypadki dotyczą dodatkowego przychodu świadczeniobiorcy. Jeśli przekracza on 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni rok (od 1 marca 2024 roku jest to 5008,90 zł), renta rodzinna pomniejszana jest na zasadzie "złotówka za złotówkę". W sytuacji, gdy dodatkowy przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (od 1 marca 2024 roku jest to 9302,12 zł), ZUS może świadczenie zawiesić.

Sprawdź również: Ważna informacja dla seniorów. ZUS zmienia terminy wypłat emerytur dla niektórych osób w marcu

W pewnych warunkach Zakład Ubezpieczeń Społecznych może odebrać wdowie przyznaną wcześniej rentę rodzinną. Dzieje się tak, gdy ukończy ona 60. rok życia i nabędzie prawa emerytalne. Jeśli okaże się, że wyliczona dla niej emerytura będzie korzystniejsza, niż dotychczas otrzymywane świadczenie, będzie mogła z niego zrezygnować na rzecz pobierania swojej, wyższej emerytury.

Zobacz też:

Tyle dziś zapłacimy za truskawki. Ekspert wyjaśnia, czy ceny w końcu spadną

​Ostatni dzwonek, by dostać 5 tys. zł na dom jednorodzinny. Za miesiąc koniec zbierania wniosków

​Nawet trzykrotny wzrost opłat za czynsz. Kto będzie musiał płacić więcej?

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: emerytura | pieniądze | renty | świadczenia | zasiłek | ZUS | seniorzy