Reklama
Reklama

​Staż pracy a emerytura. Co się do niego wlicza?

Do przejścia na emeryturę potrzebne jest spełnienie dwóch warunków. Jednym z nich jest wiek, a drugim staż pracy. Właśnie ta druga kwestia jest dla niektórych osób nieco problematyczna, choć przepisy w tym kontekście są jasne. Sprawdź, jak liczyć staż pracy do emerytury i czy zaliczają się do niego umowy cywilnoprawne.

Jak liczy się staż pracy do emerytury?

Jako staż pracy liczymy sumę tych okresów, w których za pracownika były odprowadzane składki emerytalne. Wpływa nie tylko na nabycie praw emerytalnych, ale także długość urlopu wypoczynkowego, długość okresu wypowiedzenia, prawo do nagrody jubileuszowej czy też wysokość odprawy. Dla osób zatrudnionych w tzw. budżetówce jest on również ważny w kontekście dodatku za wysługę lat. Warto zauważyć, że na wysokość stażu pracy nie wpływają w żaden sposób przerwy w zatrudnieniu czy też sposób ustania stosunku pracy.

Sprawdź również: Nowe naklejki dla kierowców już od lipca. Za brak grozi wysoki mandat

Należy także zwrócić uwagę na fakt, że do stażu pracy wliczają się zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe. W pierwszym przypadku mówimy o czasie, gdy za pracownika były odprowadzane składki emerytalne. W drugiej sytuacji mówimy o okresie, gdy składki nie były odprowadzane, jednak na podstawie odrębnych przepisów czas ten wlicza się do stażu pracy w wysokości ⅓ okresów składkowych. Zalicza się do nich okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, pobierania wynagrodzenia chorobowego, pobierania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego/wypadkowego (z wyłączeniem zasiłku macie­rzyńskiego) oraz urlopu bezpłatnego.

Sprawdź również: W tym terminie będzie wypłacana 14-sta emerytura. Czeka na nią prawie milion Polaków

Co zalicza się do stażu pracy?

O ile w Kodeksie pracy nie znajdziemy wprost definicji stażu pracy, to wiemy dokładnie, co się do niego wlicza. Chodzi o okres świadczenia pracy na podstawie jednego ze stosunków pracy:

  • mianowania,
  • powołania,
  • spółdzielczej umowy o pracę,
  • umowy o pracę,
  • wyboru.

Staż pracy to łączne lata pracy, jednak nie oznacza to, że osoby pracujące jednocześnie na więcej niż jednym etacie, mają prawo do szybszej emerytury. Dodatkowo do stażu pracy nie wlicza się okres współpracy na podstawie umowy zlecenia bądź umowy o dzieło. Wynika to z faktu, że są to umowy cywilnoprawne, co do których zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy.

Zobacz też:

​Jeden dokument i wyższa emerytura od następnego miesiąca. Kto może skorzystać?

​Koniec z płaceniem gotówką. Już niedługo będą obowiązywały niskie limity

​Mechanicy są zgodni. Kupno jednego z tych aut doprowadzi cię do bankructwa

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: emerytura | pieniądze | praca | seniorzy