Reklama
Reklama

​Ponad 4000 zł ekwiwalentu z ZUS-u. Jednak nie każdy emeryt może dostać pieniądze

Dodatki do emerytury to składniki, które mogą w znacznym stopniu podnieść świadczenie finansowe seniora. Jest ich całkiem sporo, a wielu emerytów nie jest świadoma tego, czy są uprawnieni do skorzystania z nich. Sprawdź, czy przysługuje ci ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolei i ile wynosi.

Ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolei — komu przysługuje?

Osoby, które pracują na kolei, mają zapewniony tzw. deputat węglowy, czyli otrzymanie części wynagrodzenia za pracę w naturze. Dla byłych pracowników kolei, którzy korzystali z prawa do deputatu węglowego w okresie trwania zatrudnienia, a ich prawo do pobierania emerytury (lub renty) powstało właśnie z tytułu tego zatrudnienia, przeznaczony jest ekwiwalent pieniężny. To świadczenie mogą uzyskać także członkowie rodziny byłego pracownika kolejowego, o ile mają prawo do pobierania po nim renty rodzinnej.

Sprawdź również: Dofinansowanie do wczasów dla seniorów. Komu przysługuje?

Emeryci i renciści (a także uprawnione ich rodziny) muszą złożyć wniosek o ekwiwalent za deputat węglowy kolejowy oraz dołączyć do niego dokument potwierdzający uprawnienia do ekwiwalentu. W tym dokumencie musi być określony miesiąc, za jaki został pobrany ostatni ekwiwalent. Wniosek można złożyć osobiście bądź przez pełnomocnika w jednym z oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można również złożyć wniosek o ekwiwalent za deputat węglowy kolejowy za pośrednictwem operatora pocztowego lub polskiego urzędu konsularnego.

Sprawdź również: ZUS przeprowadzi w czerwcu waloryzację. Seniorzy mogą liczyć na duże pieniądze

Wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla byłych pracowników kolei

Wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla byłych pracowników kolei ustalana jest na podstawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej tony węgla kamiennego. Jest ona ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 20 stycznia każdego roku. Chodzi oczywiście o cenę za rok poprzedzający rok wypłaty ekwiwalentu, która jest korygowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów na dany rok.

Sprawdź również: W tych przypadkach sąsiad będzie mógł zażądać rozbiórki ogrodzenia. I to na twój koszt

W tym roku zgodnie z opublikowanym 15 stycznia 2024 roku komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w prawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2023 roku wyniosła ona 2 137,88 zł. Ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolejowych to równowartość pieniężna 1800 kg węgla kamiennego rocznie. Oznacza to, że uprawnieni do jego otrzymania mogą otrzymać świadczenie w wysokości około 3 850 zł. Jednak korekcja o podane wyżej czynniki sprawi, że będzie to kwota wyższa — 4 113,70 zł za cały rok.

Zobacz też:

Emerycie, możesz skorzystać z wielu zniżek. Musisz mieć przy sobie jedną rzecz

​Przed nami wzrost podatków. Za to zapłacimy więcej od nowego roku

​Zmiany w 800 plus są już pewne. Te dzieci nie dostaną świadczenia

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: pieniądze | świadczenia | ZUS | seniorzy