Reklama
Reklama

​Możesz dostać nawet 15 tysięcy złotych. Sprawdź komu przysługują bony

W wielu instytucjach można skorzystać z dofinansowań nie tylko na założenie działalności gospodarczej czy jej rozwinięcie, ale nawet na podjęcie pracy w innym przedsiębiorstwie. Jednym z takich sposobów jest bon na zasiedlenie. Sprawdź, kto może skorzystać z tej formy wsparcia i jak się ubiegać nawet o 15 tys. złotych.

Co to jest bon na zasiedlenie?

Bon na zasiedlenie to forma pomocy przyznawana przez urząd pracy. Jej celem jest pokrycie kosztów wynikających ze zmiany miejsca zamieszkania w związku z podjęciem pracy poza dotychczasowym miejscem zamieszkania. Osoba, która spełni warunki do przyznania tej formy pomocy, musi złożyć wniosek w urzędzie pracy właściwym ze względu na nowe miejsce zamieszkania. W przypadku bonu na zasiedlenie nie ma jednej właściwej formy rozpoczęcia pracy, jednak należy pamiętać, że warunków do spełnienia jest kilka, a najważniejszym z nich jest kryterium wieku.

Sprawdź również: Masz działkę ROD? Będą spore dofinansowania

Kto może otrzymać bon na zasiedlenie i ile wynosi pomoc?

O uzyskanie bonu na zasiedlenie może ubiegać się osoba bezrobotna, która nie ukończyła 30. roku życia. Należy jednak podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową (w tym na podstawie umowy zlecenia) lub założyć działalność poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. W tym przypadku muszą również zostać spełnione warunki odległości, a mianowicie oddalenie o co najmniej 80 km lub czas dojazdu i powrotu przekraczający 3 godziny. Warto również pamiętać o kryterium wynagrodzenia lub przychodu w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie (do 30 czerwca — 4242 zł, od 1 lipca — 4300 zł).

Sprawdź również: Intercity rozdaje darmowe bilety. Nie każdy może skorzystać

Dodatkowo osoba, której zostanie przyznany bon na zasiedlenie, musi udokumentować pozostanie w zatrudnieniu, posiadanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez 6 miesięcy od dnia jego otrzymania. Wysokość bonu na zasiedlenie zostanie ustalona w umowie podpisywanej z urzędem pracy. Przepisy określają jego maksymalna wysokość jako dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia (w IV kwartale 2023 roku wyniosło 7540,36 zł). Oznacza to, że maksymalna wysokość bonu na zasiedlenie w 2024 roku wynosi 15 080,72 zł.

Zobacz też:

​Kiedyś rosły w każdym ogrodzie. Dziś ceny tych owoców zwalają z nóg

​Prawie 1800 zł dodatku do emerytury. Wystarczy spełnić jeden warunek

​Zapis bankowy to dobra forma zabezpieczenia. Nie tylko dla seniorów

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: pieniądze | praca | świadczenia