Reklama
Reklama

Czy twój dom posiada ten element? Jeśli nie, zapłacisz karę

Posiadanie własnej nieruchomości łączy się z wieloma obowiązkami, a także z formalnościami, których musimy dopełnić. W przypadku, gdy zapomnimy o któryś z nich, może grozić nam kara finansowa. Podobnie jest w przypadku oznakowania budynków. Podpowiadamy, o jaki element chodzi i o co należy zadbać, aby uniknąć przykrych konsekwencji.

Właściwe oznakowanie fasady domu uregulowane jest przez przepisy. Nie można zignorować tej kwestii, ponieważ niezastosowanie się do tych zapisów, może sprawić, że na właścicieli posesji nałożone zostaną mandaty. Sprawdź, jak ustrzec się przed karą i jak prawidłowo oznaczyć dom.

Kto jest odpowiedzialny za oznakowanie domu i kiedy należy to zrobić?

Według polskiego prawa budowlanego obowiązek zamontowania tabliczki z numerem domu nałożony jest na właścicieli np. domów jednorodzinnych lub na administratorów, dozorców i użytkowników nieruchomości.

Tabliczka z numerem domu powinna być powieszona w miejscu wyeksponowanym na fasadzie budynku. Musi być ona widoczna z ulicy. W przypadku, gdy budynek znajduje się w głębi posesji i mało dostrzegalne są nasze oznaczenia, wtedy należy umieścić je na ogrodzeniu.

Musimy to zrobić w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od nadania nieruchomości numeru. Przyznawany jest on przez Urząd Gminy, a o tym fakcie zostaniemy poinformowani poprzez pismo polecone. Jeżeli nie otrzymamy takiego dokumenty, powinniśmy złożyć wniosek do Urzędu Gminy o nadanie numeru posesji.

Czytaj również: Jak nie dać się oszukać przy wynajmie mieszkania. Uważaj na ukryte koszty!

Jak prawidłowo oznakować dom?

Przepisy prawa budowlanego jasno określają, że każda nieruchomość bez wyjątku powinna mieć odpowiednie oznakowanie. Co więcej, musi być ono doskonale widoczne z daleka. Co ciekawe, jeszcze do niedawna właściciel budynku zobowiązany był do podświetlania tabliczki, jednak wraz ze zmianą prawa budowlanego w 2023 roku, obowiązek ten został zniesiony.

Ta sama nowelizacja zniosła także obowiązek umieszczania na tabliczce nazwy miejscowości, ulicy czy placu, przy którym stoi dana nieruchomość. Oczywiście istnieją wyjątki i w praktyce, o tym, jak ma wyglądać oznakowanie domu, decyduje rada gminy. Może ona określić w specjalnej uchwale wygląd tabliczki oraz informacje, które muszą się na niej znaleźć. W przypadku, gdy taka uchwała nie zostanie podjęta, wystarczy, że na naszym budynku znajdzie się dobrze widoczny numer posesji.  

Jak wysoka jest kara za brak lub nieprawidłowe oznakowanie posesji?

Niewywiązanie się z tych obowiązków niesie za sobą konsekwencje. Jeżeli minęło 30 dni, a my nie oznaczyliśmy naszej posesji możemy zostać ukarani. Podobnie jest w przypadku, gdy tabliczka jest umieszczona w złym miejscu lub jest niewidoczna.

Wtedy to zgodnie z przepisami może zostać nałożony na właściciela posesji mandat w wysokości 250 złotych lub nagana.

Zobacz też:

​Ten trik pozwala parkować za darmo. Wystarczy, że znajdziesz przycisk "bułka"

Masz w portfelu taki banknot? Sprawdź, czy możesz nim zapłacić

Niedługo rusza nowe świadczenie. Do wzięcia 500 złotych co miesiąc

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: pieniądze | kary finansowe