Reklama
Reklama

​Ten dochód można odliczyć od podatku. Wystarczy zawrzeć odpowiednią umowę

Podczas rozliczania zeznań podatkowych skorzystanie z każdej dostępnej ulgi może sprawić, że zaoszczędzimy sporo pieniędzy. Jedną z nich jest ulga aktywizacyjna, która przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie specjalnych umów. Sprawdź, kto może z niej skorzystać i jak obliczyć przychód, koszty oraz podatek.

Komu przysługuje ulga aktywizacyjna?

Z ulgi aktywizacyjnej może skorzystać każda osoba, która zawrze tzw. umowę aktywizującą. Jest to umowa zawarta między rodzicem lub rodzicami dziecka, które ukończyło 20. tydzień życia, jednak nie ukończyło 3. roku życia. Przedmiotem umowy musi być sprawowanie opieki nad dzieckiem lub dziećmi. Na gruncie prawa cywilnego stosuje się wobec niej przepisy dotyczące umowy zlecenia.

Sprawdź również: Te osoby najszybciej otrzymają zwrot podatku. Sprawdź, czy jesteś na liście

Ważne jest, by obie strony umowy (zarówno rodzic/rodzice, jak i niania) były osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Z tego względu przychód uzyskany na podstawie umowy aktywizacyjnej będzie stanowił przychód z innych źródeł. Osoba wykonująca umowę aktywizacyjną składa zeznanie podatkowe na druku PIT-36.

Ulga aktywizacyjna — jak obliczyć przychód, koszty oraz podatek

Jako przychód dla osoby wykonującej tzw. umowę aktywizacyjną określana jest kwota, która wynika z umowy. Z kolei dochód to różnica między kwotą przychodu i kosztami jego uzyskania (pomniejszone o pobrane przez rodzica bądź zapłacone przez nianię składki na ubezpieczenie społeczne).

Sprawdź również: Urząd Skarbowy odda pieniądze osobom, które ociepliły domy. Na stole nawet kilkadziesiąt tysięcy

Przyjmuje się, że koszty uzyskania przychodu wynoszą 20 proc. od przychodu, który został pomniejszony o składki (na ubezpieczenie rentowe, emerytalne oraz chorobowe) potrącone przez rodzica (płatnika składek) lub opłacone przez nianię. Jeśli osoba wykonująca tzw. umowę aktywizacyjną posiada dowody potwierdzające poniesienie faktycznych kosztów, będzie mogła uznać je jako koszty uzyskania przychodu.

Osoby wykonujące tzw. umowę aktywizacyjną rozliczają się według skali podatkowej. Oznacza to, że dla dochodu do kwoty 120 tys. zł (pomniejszonej o kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 3600 zł) jest to 12 proc. W przypadku osób, które przekraczają 120 tys. zł dochodu w skali roku, podatek wynosi 10800 zł oraz 32 proc. nadwyżki powyżej kwoty 120 tys. zł.

Zobacz też:

​Zapis bankowy to dobra forma zabezpieczenia. Nie tylko dla seniorów

​Gdzie przechowywać testament? Skorzystaj z bezpłatnego rejestru

​Nowe przepisy dotyczące odrzucenia spadku. Dla wielu osób będzie szybciej i spokojniej

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: pieniądze | podatki