Reklama
Reklama

Te osoby są zwolnione z opłat za śmieci. Należysz do nich?

Opłaty za wywóz śmieci to temat drażliwy, szczególnie z uwagi na to, że w ostatnich latach koszty te stale rosły. Obecnie niektóre gminy (np. miasto Gdynia) po raz pierwszy od dawna nieznacznie je obniżają, jednak dla wielu z nas to wciąż znaczące kwoty. Niektórzy mogą jednak zostać z nich całkowicie zwolnieni, wiele osób może też wnioskować o ulgę częściową. Co uprawnia do zwolnienia z opłaty za wywóz śmieci? Czy trzeba złożyć wniosek?

Zwolnienie z opłaty za wywóz śmieci. Decyzja należy do władz gminy

Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach dopuszcza zwolnienie z opłat za wywóz śmieci po spełnieniu określonych kryteriów. Poszczególne samorządy mogą skorzystać z takich zapisów, jednak nie jest to ich obowiązkiem.

W wielu gminach do zwolnienia z tej opłaty uprawnia Karta Dużej Rodziny – czasem w całości, czasem tylko częściowo. Zwolnienie nie jest przyznawane "z automatu" – trzeba złożyć odpowiedni wniosek, którego wzoru należy szukać na portalach samorządowych lub bezpośrednio w urzędach. To także właściwe miejsca do poszukiwania informacji na temat innych przesłanek zwalniających z opłaty za śmieci w naszej gminie. 

Wiele przykładów takich kryteriów można znaleźć w prawie obowiązującym na terenie Warszawy. W stolicy wymóg uiszczania opisywanej opłaty znosi np.:

  • orzeczenie o niepełnosprawności;
  • przekroczenie 65. roku życia;
  • niskie dochody osoby mieszkającej samotnie (na terenie Warszawy to aktualnie 1940 zł netto miesięcznie).

W większości przypadków takie ulgi są związane z przynależnością do wybranych grup społecznych (niepełnosprawni, rodziny wielodzietne, seniorzy). O ile pełne zwolnienie z opłaty za wywóz śmieci zwykle będzie się wiązało z takimi ograniczeniami, to na częściową obniżkę może liczyć znacznie więcej osób.

Częściowe zwolnienie z opłaty za śmieci. Wystarczy kompostować swoje bioodpady

Zgodnie z artykułem 6k ust. 4a Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach:

W tej sytuacji samorząd może samodzielnie wyznaczyć konkretną kwotę obniżki, jednak samo jej udzielenie jest obowiązkowe – na terenie każdego samorządu domy jednorodzinne z kompostownikiem mają prawo do adekwatnej wysokości ulgi. Nie może być to kwota symboliczna (np. 1 zł) – to z kolei potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2020 roku.

W poszczególnych samorządach różny może być sposób naliczania tej ulgi – w Lublinie to 4 zł na każdego mieszkańca, w gminie Michałowice 10 proc. wysokości opłaty, a w Gdańsku zależy ona od metrażu domu. Wszędzie jednak jest to przynajmniej kilka procent ogólnej kwoty.

Dla utrzymania ulgi konieczne może być sporządzanie rocznych raportów z ilości samodzielnie zagospodarowanych odpadów, jednak znowu – zależy to od decyzji poszczególnych samorządów.

Zobacz też:

​Nawet 1500 zł na nowy rok szkolny. Wnioski trzeba złożyć w konkretnym terminie

Tyle dziś zapłacimy za truskawki. Ekspert wyjaśnia, czy ceny w końcu spadną

​Ostatni dzwonek, by dostać 5 tys. zł na dom jednorodzinny. Za miesiąc koniec zbierania wniosków

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: pieniądze | opłaty