Reklama
Reklama

Możesz dostać 125 zł zwrotu za prąd. Wystarczy, że do połowy grudnia spełnisz jeden warunek

Rachunki za energię elektryczną w ostatnich latach znacznie wzrosły, nawet mimo rządowego wsparcia. Teraz to wszystkich odbiorców kierowany jest kolejny rabat, który wynosi 125 złotych. Dodatkowo niezwykle ważny jest czas, w którym mają zostać wcielone w życie. Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, by otrzymać zwrot.

Zwrot pieniędzy za prąd a podstawa prawna

Podstawą prawną do uzyskania zwrotu za prąd jest rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska. Zgodnie z jego zapisami każdy dostawca energii elektrycznej jest zobowiązany do obniżenia rachunków swoim klientom, jeśli ci spełnią przynajmniej jeden z wymienionych w akcie sześciu warunków.

Kwota zwrotu również została z góry ustalona. Jest to 12 proc. iloczynu średniej ceny energii elektrycznej, jaką przyznał na 2022 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Wynika z wysokości taryf Gx. wysokości taryf sprzedawców ustalanych z urzędu, a także wolumenu energii, który wynosi 2523 kWh.

Sprawdź również: Masz 14 dni na zapłacenie tego podatku. Lepiej to zrób, bo kara to 72 tys. zł

Jak uzyskać zwrot 125 zł za prąd?

Żeby dostać jednorazowy zwrot za prąd w wysokości 125 złotych, wystarczy spełnić jeden z poniższych warunków:

  • być prosumentem energii odnawialnej w rozumieniu art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
  • należeć do jednej z grup uprawnionych do korzystania z podwyższonych limitów, do których ceny prądu są zamrożone w 2023 i złożyć w tym celu stosowne oświadczenie (chodzi o posiadaczy Karty Dużej Rodziny, osoby z niepełnosprawnością lub zamieszkujące z osobą z niepełnosprawnością oraz rolników),
  • potwierdzić lub zweryfikować u sprzedawcy poprawność swoich danych,
  • w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy między 1 stycznia 2023 r. a 30 września 2023 r. zmniejszyć zużycie energii elektrycznej o 5% w odniesieniu do tych samych trzech następujących po sobie miesięcy między dniem 1 stycznia 2022 r. a 30 września 2022,
  • wyrazić zgodę na otrzymywanie od dostawcy energii informacji dotyczących naszych produktów i usług,
  • wyrazić zgodę na otrzymywanie od dostawcy energii korespondencji, w szczególności faktur VAT, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub w dedykowanym do obsługi serwisie.

Po spełnieniu choćby jednego warunku otrzymujemy automatyczną kwalifikację do otrzymania zwrotu i nie musi składać dodatkowych wniosków. Rabat zostanie uwzględniony na fakturze za prąd, która obejmuje rozliczenie za 2023 rok. Należy jednak pamiętać, że termin wykonania choćby jedno z powyższych warunków mija 15 grudnia 2023 roku.

Zobacz też:

​Kiedyś rosły w każdym ogrodzie. Dziś ceny tych owoców zwalają z nóg

​Prawie 1800 zł dodatku do emerytury. Wystarczy spełnić jeden warunek

​Zapis bankowy to dobra forma zabezpieczenia. Nie tylko dla seniorów

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: pieniądze | świadczenia