Reklama
Reklama

Jak otrzymać dodatkowe dofinansowanie do 500 plus? Wystarczy złożyć jeden wniosek

Świadczenie 500 plus nie jest jedynym wsparciem finansowym, na które mogą liczyć rodzice. Między innymi mają oni prawo do skorzystania z dofinansowania o wysokości 400 złotych, które nie koliduje w żaden sposób ze świadczeniem wychowawczym. Sprawdź, jak otrzymać dodatkowe pieniądze i jakie kryterium należy spełnić.

400 plus na żłobek lub świadczenie żłobkowe jest wsparciem dla rodziców dzieci, które nie kwalifikują się do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego w ramach programu Polski Ład. Celem wsparcia jest aktywizacja zawodowa rodziców. Podpowiadamy, co trzeba zrobić, aby uzyskać takie wsparcie finansowe.

Jak można otrzymać dodatkowe 400 złotych?

Nie wszyscy rodzice wiedzą, ale istnieje możliwość, aby oprócz świadczenia wychowawczego 500 plus, otrzymywać również dodatkowe dofinansowanie. Jest ono przeznaczone dla osób, których dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki dziennego opiekuna.

Maksymalna kwota dofinansowania żłobka to 400 zł miesięcznie. Rodzice nie dostaną więcej pieniędzy, niż wysokość opłaty, jaką ponoszą za pobyt dziecka w żłobku. Jeśli więc żłobek kosztuje nas na przykład 300 zł miesięcznie, to właśnie tyle dostaniemy dofinansowania.

Warto wspomnieć, że w przeciwieństwie do 500 plus, dofinansowanie do żłobka nie jest wypłacane bezpośrednio beneficjentom. Pieniądze są od razu przelewane na rachunek bankowy instytucji, która sprawuje opiekę nad dzieckiem.

ZUS informuje również, że dofinansowanie jest opłatą miesięczną, wyznaczaną po uwzględnieniu zniżek, dotacji z budżetu gminy lub środków unijnych. Do tej kwoty niewliczane są koszty wyżywienia.

Komu przysługuje dofinansowanie do żłobka?

O świadczenie żłobkowe mogą starać się rodzice dziecka, niezależnie od tego, jakie inne świadczenia na swoje pociechy otrzymują. Co więcej, nie obowiązuje w tym przypadku żadne kryterium dochodowe. Wobec tego, jeżeli rodzice otrzymują już 500 plus na dzieci, nie ma żadnej przeszkody, aby mogli dostawać także 400 plus dofinansowania do żłobka.

Jednak jest wyjątek od tej reguły, ponieważ jak zakłada ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym, żłobkowe 400 plus przysługuje tylko tym dzieciom, których rodzice nie otrzymują rodzinnego kapitału opiekuńczego. Mimo to warto dodać, że opiekunowie nadal mogą skorzystać z dofinansowania żłobkowego na jedno dziecko i pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy na inne dziecko w rodzinie.

Dofinansowanie do żłobka. Czy trzeba złożyć wniosek?

Jeżeli chcemy otrzymać dofinansowanie do żłobka, to musimy złożyć wniosek. Jednak można to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną. W tym celu powinniśmy skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych albo aplikacji mZUS czy zrobić to poprzez swój bank.

Ważną informacją jest także to, że ustawodawca dopuszcza złożenie wniosku o 400 plus do ZUS, dopiero od dnia rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka lub innej instytucji opieki. Rodzice muszą jednak pamiętać, że obowiązuje ich termin 2 miesięcy. 

Warto pilnować tej daty, ponieważ jeśli w ciągu 2 miesięcy od pójścia dziecka do żłobka rodzice złożą wniosek o dofinansowanie, dostaną 400 plus z wyrównaniem. Jeśli jednak wniosek wpłynie po okresie 2 miesięcy od rozpoczęcia korzystania z instytucji opieki, świadczenie żłobkowe zostanie przyznane dopiero od dnia złożenia wniosku.

Zobacz też:

​Zapis bankowy to dobra forma zabezpieczenia. Nie tylko dla seniorów

​Gdzie przechowywać testament? Skorzystaj z bezpłatnego rejestru

​Nowe przepisy dotyczące odrzucenia spadku. Dla wielu osób będzie szybciej i spokojniej

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: parenting | świadczenia