Reklama
Reklama

Będziesz w szpitalu w dniu wyborów? Tak możesz zagłosować

Wybory zbliżają się wielkimi krokami. Odbędą się już z nieco więcej niż tydzień. Możliwość głosowania będą miały te osoby, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełnię praw publicznych. Co w przypadku, jeśli ktoś w dniu wyborów będzie w szpitalu?

Podstawą demokracji jest to, że obywatele sprawują władzę bezpośrednio za pośrednictwem wybranych przez siebie przedstawicieli. W Polsce wybieramy posłów i senatorów na 4-letnią kadencję. Przez ten czas wybrani kandydaci pracują nad tym, aby działać na rzecz interesu naszego kraju.

Jak zagłosować na kandydatów ze wspomnianych lub innych komitetów wyborczych, jeśli akurat znajdujemy się w szpitalu?

Głosowanie w szpitalu – na czym polega?

Przewidziano specjalne regulacje, które umożliwiają wyborcom ze szpitali, ale także i więzień, aresztów śledczych czy domów pomocy społecznej na zagłosowanie na wybranych kandydatów. Osoby znajdujące się we wspomnianych przestrzeniach, zostaną ujęci w spisach wyborców, które są sporządzane dla poszczególnych obwodów głosowania.

Warto przy tym zaznaczyć, że wyborcy, którzy zostaną ujęci w wymienionych jednostkach, będą z urzędu skreśleni z urzędu ze spisu w miejscu stałego zamieszkania. Właśnie takie informacje na łamach PAP podała Państwowa Komisja Wyborcza.

Jak będą mogły głosować osoby, które tego samego dnia trafią do szpitala?

Osoby, które 15 października 2023 roku trafią akurat do szpitala, będą potraktowane inaczej. Niestety nie będzie możliwości, aby oddały głos. To dlatego, że PKW zamyka spis wyborców najpóźniej w dzień przed wyborami.

Jest jednak rozwiązanie, które umożliwi wskazanie kandydata w tegorocznych wyborach parlamentarnych. Sposobem będzie zaświadczenie o prawie do głosowania. Ten dokument umożliwia oddanie ważnego głosu w dowolnym miejscu – nie tylko w Polsce, ale także za granicą. 

Jak uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania?

Zaświadczenie o prawie do głosowania mogą uzyskać osoby, które posiadają pełne prawo wyborcze: mają ukończone 18 lat, nie są ubezwłasnowolnione, sąd ani Trybunał Stanu nie orzekł, że pozbawia osobę praw wyborczych. 

We wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania trzeba podać dane takie jak: nazwisko, imię, a także numer PESEL. Powinno się także podać wyborów, których dotyczy wniosek, np. do Sejmu lub Senatu RP. Wniosek składa się w wybranym urzędzie gminy, wójtowi gminy, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Zobacz też:

Dodaj do kawy i zmiksuj. Skutecznie budzi i dodaje energii

​Nie wyrzucaj butelki po keczupie. Wykorzystaj ją do smażenia naleśników

Dodaj odrobinę do wody i umyj nią podłogę. Mrówki nie wejdą do domu

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: zdrowie