Reklama
Reklama

​Zamiast wcześniejszej emerytury rekompensata pieniężna. Sprawdź, czy ci przysługuje

Emerytura, czyli comiesięczne świadczenie pieniężne, ma zapewnić bezpieczeństwo finansowe świadczeniobiorcy po spełnieniu określonych warunkach. W niektórych przypadkach możliwe jest jej uzyskanie przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego. Sprawdź, kto może uzyskać rekompensatę, gdy nie otrzyma wcześniejszej emerytury.

Kto ma prawo do wcześniejszej emerytury?

Prawo do wcześniejszej emerytury obowiązuje osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku oraz były zatrudnione w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze. Aby uzyskać takie świadczenie, należy:

  • posiadać odpowiednie okresy składkowe ora nieskładkowe (odpowiednio 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn),
  • złożyć dokumenty, które potwierdzą okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, bądź co najmniej pięć lat pracy górniczej pod ziemią,
  • nie być członkiem OFE (bądź złożyć wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym na dochody budżetu państwa).

Jednak co w przypadku osób, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, ale utraciły możliwość uzyskania wcześniejszej emerytury?

Sprawdź również: Ważna informacja dla seniorów. ZUS zmienia daty wypłat kwietniowych świadczeń, w tym trzynastki

Finansowa rekompensata dla osób, które nie skorzystały z wcześniejszej emerytury

W takim przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przewiduje możliwość uzyskania odszkodowania. By uzyskać rekompensatę, należy spełnić cztery warunki:

  • do wniosku o rekompensatę dołączyć świadectwo pracy (bądź zaświadczenie), które potwierdza wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
  • nie mieć ustalonego prawa do wcześniejszej emerytury,
  • pracować w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze stale i w pełnym wymiarze czasu przez co najmniej 15 lat (przed 1 stycznia 2009 roku),
  • wystąpić z wnioskiem o emeryturę po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego.

Odszkodowanie obliczane jest na podstawie wzoru:

R = 64,32 * K * X

Oznaczenie "R" to kwota rekompensaty, 64,32 jest stałą wartością, litera "K" to kwota emerytury obliczonej w decyzji o ustaleniu kapitału początkowego, a "X" jest współczynnikiem określającym, jaką część wymogów do wcześniejszej emerytury spełnił wnioskodawca do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Zobacz też:

Tyle można zarobić na zbieraniu truskawek. Chętnych nie ma wielu

​Tyle zapłacisz za nowalijki. Ceny w warzywniakach zaskakują

Suszysz pranie na balkonie? W tych przypadkach grozi ci za to wysoki mandat

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: emerytura | pieniądze | świadczenia | ZUS