Reklama
Reklama

Wynajmujesz mieszkanie? Możesz dostać pieniądze na opłacenie czynszu. Są dwa warunki

Dodatek mieszkaniowy to świadczenie, które potrafi wydatnie odciążyć napięty budżet gospodarstwa domowego. Co prawda pieniądze nie trafiają bezpośrednio na konto, ale zmniejszają stałe opłaty, które inaczej musielibyśmy ponosić z tytułu zajmowania danego lokalu. Kto może liczyć na dodatek mieszkaniowy w 2024 roku? Gdzie złożyć wniosek i jakie dokumenty przygotować?

Jak działa dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy to świadczenie dla osób w trudnej sytuacji materialnej. Jest przyznawany na 6 miesięcy, ale można starać się o niego wielokrotnie. Jego otrzymanie zależy od spełnienia warunków dotyczących wysokości wynagrodzenia, powierzchni lokalu i załączenia odpowiednich dokumentów. 

Według portalu infor.pl średnia wysokość dodatku mieszkaniowego w 2024 wyniesie od ok. 250 do 380 zł miesięcznie. W większości przypadków pieniądze nie trafią bezpośrednio na konto wnioskodawcy, ale zarządcy budynku lub osobie uprawnionej do pobierania opłaty za lokal. 

Wnioski o dodatek mieszkaniowy mogą składać nie tylko właściciele, ale także najemcy – obie formy są tytułem prawnym do zajmowanego lokalu. W świetle prawa to wystarcza do spełnienia jednego z trzech podstawowych warunków koniecznych do uzyskania dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy 2024. Jakie progi dochodowe?

Progi dochodowe w przypadku dodatku mieszkaniowego są uzależnione od wysokości przeciętnego wynagrodzenia publikowanego przez GUS. Zgodnie z ustawą średni dochód miesięczny na przestrzeni trzech miesięcy przed złożeniem wniosku nie może przekraczać:

 • 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia dla gospodarstwa jednoosobowego;
 • 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia dla gospodarstwa wieloosobowego.

Dokładne wartości obowiązujące w tym roku poznamy w lutym, jednak prognoza zawarta w ustawie budżetowej przewiduje, że wartość ta wyniesie 7126,72 zł. W tej sytuacji próg dla osoby mieszkającej samotnie wynosiłby 2138,02 zł, a w drugim przypadku 2850,70 zł.

Ostatni (po tytule prawnym i progu dochodowym) warunek do uzyskania dodatku mieszkaniowego to powierzchnia użytkowa lokalu. Na świadczenie mogą liczyć mieszkańcy gospodarstw, które mieszczą się w określonym metrażu:

 • 45,50 m2 – jeden domownik;
 • 52,00 m2 – dwóch domowników;
 • 58,50 m2 – trzech domowników;
 • 71,50 m2 – czterech domowników;
 • 84,50 m2 – pięciu domowników.

W tej kwestii obowiązują pewne wyjątki (zwiększone dopuszczalne limity w zależności od procentowego udziału pokojów i kuchni w stosunku do całego metrażu), z którymi można zapoznać się na stronach Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Ile wyniesie dodatek mieszkaniowy w 2024 roku?

Wysokość omawianego dodatku nie jest stała, ale uzależniona od 4 kryteriów:

 1. Liczby domowników.
 2. Dochodu domowników.
 3. Wysokości wydatków na utrzymanie lokalu.
 4. Stawek czynszu najmu w zasobie mieszkaniowym danej gminy.

W tym roku stawki powinny utrzymywać się na poziomie podobnym, co w zeszłym roku – w granicach 280-350 zł miesięcznie. W skali roku (trzeba pamiętać o 6-miesięcznym terminie świadczenia i ponownym złożeniu wniosku) będzie to ok. 4200 zł. Dziennik Gazeta Prawna pisze o nawet 4560 zł dopłaty w przypadku najkorzystniejszych wyliczeń.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy?

Wniosek o dodatek mieszkaniowy składa się w urzędzie miasta, gminy lub ośrodku pomocy społecznej. Trzeba do niego dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość opłat ponoszonych w związku z zajmowaniem danego lokalu i deklarację o dochodach gospodarstwa domowego. Właściciele domów muszą też przedstawić dowody potwierdzające powierzchnię użytkową nieruchomości.

Wzory wniosków nie są jednolite w całym kraju, należy pobrać je w urzędzie danego samorządu czy w OPS-ie. Zwykle są też one dostępne do pobrania na portalach internetowych wymienionych instytucji. Komplet dokumentów musimy dostarczyć do urzędu samodzielnie, listownie lub przez pełnomocnika.

Zobacz też:

​Zapis bankowy to dobra forma zabezpieczenia. Nie tylko dla seniorów

​Gdzie przechowywać testament? Skorzystaj z bezpłatnego rejestru

​Nowe przepisy dotyczące odrzucenia spadku. Dla wielu osób będzie szybciej i spokojniej

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: pieniądze | zasiłek