Reklama
Reklama

Twoje dziecko dojeżdża do szkoły? Możesz dostać ponad 1100 zł. Jest tylko jeden warunek

Nowy rok szkolny oznacza kolejne wyzwania stojące tak przed uczniami, jak i ich rodzicami. Oprócz skompletowania wyprawki, konieczne jest również zaplanowanie całej logistyki transportu do i ze szkoły. Sprawdź, jak otrzymać dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Podwyżki cen paliwa, a także kosztów transportu publicznego, sprawią, że dojazdy do szkoły na pewno będą droższe, niż w ostatnich latach. Warto wykorzystać świadczenie, które pozwoli, choć w części zredukować te koszty.

Kto może ubiegać się o dodatek?

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania jest przyznawany na czas trwania roku szkolnego. Osoby spełniające warunki będą otrzymywać świadczenie co miesiąc od września 2023 do czerwca 2024 roku. Dodatek przysługuje:

  • matce lub ojcu dziecka,
  • opiekunowi faktycznemu,
  • opiekunowi prawnemu,
  • osobie uczącej się.

W przypadku opiekuna faktycznego konieczne jest wystąpienie do sądu rodzinnego o adopcję. Jako osobę uczącą się określa się pełnoletniego ucznia, który nie jest na utrzymaniu rodziców, którzy są zobowiązani do płacenia alimentów lub nie żyją.

Żeby móc ubiegać się o świadczenie, osoba składająca wniosek musi mieć przyznane prawo do zasiłku rodzinnego. Wynika to z faktu, że dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania nie stanowi samoistnego świadczenia.

Wysokość świadczenia z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Na potrzeby realizacji dodatku zostały ustanowione dwa progi wsparcia, które wynoszą miesięcznie:

  • 69 złotych,
  • 113 złotych.

Niższe świadczenie otrzymają uczniowie lub ich opiekunowie, które dojeżdżają ze swojego miejsca zamieszkania do szkoły znajdującej się w innej miejscowości. Musi to być szkoła ponadgimnazjalna lub artystyczna o poziomie ponadgimnazjalnym.

Wyższe świadczenie, czyli kwota na poziomie 1130 złotych rocznie, przysługuje uczniom lub ich opiekunom w przypadku, gdy dziecko zamieszka w miejscowości, w której znajduje się szkoła i jest ona inna, niż jego miejsce zamieszkania.

Należy pamiętać, że wyższy dodatek nie przysługuje uczniom lub rodzicom, gdy dziecko jest tymczasowo zameldowane w miejscu, gdzie znajduje się szkoła, a innym, niż miejsce zamieszkania. Może to być bursa, internat lub inne miejsce.

Jak złożyć wniosek?

Pismo o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania składa się wraz z wnioskiem o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Nie można go złożyć online. W tym celu należy się udać do urzędu gminy lub miasta, bądź ośrodka pomocy społecznej (lub innej jednostki organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie jej przekazana została realizacja świadczeń).

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły poza miejscem zamieszkania oraz zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania. Drugi wymóg nie dotyczy oczywiście sytuacji, gdy uczeń dojeżdża do szkoły ze swojego miejsca zamieszkania. Formularz można pobrać poprzez portal informacyjno-usługowy Emp@tia prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zobacz też:

​Prawie 1800 zł dodatku do emerytury. Wystarczy spełnić jeden warunek

​Zapis bankowy to dobra forma zabezpieczenia. Nie tylko dla seniorów

​Gdzie przechowywać testament? Skorzystaj z bezpłatnego rejestru

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: pieniądze | świadczenia