Reklama
Reklama

​Nie każdy spadek to bogactwo. Kiedy lepiej go przyjąć, a kiedy odrzucić?

Dla wielu osób spadek kojarzy się z bogactwem, a przynajmniej ze wzbogaceniem się. Po zmarłym bliskim najczęściej otrzymujemy nieruchomości bądź gotówkę, co może znacznie poprawić jakość naszego życia. Warto jednak wiedzieć, w jakich sytuacjach korzystne jest przyjęcie spadku, a w jakich lepiej go odrzucić.

Przyjęcie spadku — sposoby i terminy

Co do zasady istnieją dwie możliwości przyjęcia spadku. Pierwsza z nich to przyjęcie spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi, czyli tzw. przyjęcie proste. Druga sytuacja to tzw. przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.

W pierwszym przypadku spadkobierca otrzymuje masę spadkową w całej przysługującej mu wysokości. Dotyczy to zarówno majątku, jak i długów. Może to zrobić przez złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojeg powołania. Jeśli tego nie zrobi, po tym okresie automatycznie spadek zostanie przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza.

Sprawdź również: Brak testamentu może być poważnym problemem. Kto dziedziczy po nas zgodnie z ustawą?

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza to instytucja, która ma chronić spadkobierców przed dziedziczeniem długów. Oznacza to, że ponoszą oni odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. W tym przypadku, przed podjęciem decyzji o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza bądź jego odrzuceniu, warto przeliczyć długi spadkowe.

W jakich sytuacjach najlepiej odrzucić spadek?

Odrzucenie spadku najczęściej następuje w momencie, gdy spadkodawca miał duże długi, które przekraczają wartość masy spadkowej lub których nie chcemy dziedziczyć. Jeśli po przeliczeniu długów spadkowych okaże się, że ich wartość przekracza potencjalną wartość majątku, wtedy najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie odrzucenie spadku. Jak to zrobić? Podobnie, jak w przypadku przyjęcia spadku, konieczne jest złożenie oświadczenia.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć w sądzie rejonowym (w okręgu odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania bądź pobytu składającego oświadczenie) lub przed notariuszem. Zarówno w przypadku skorzystania z drogi notarialnej, jak i sądowej, koszt złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku (tak samo, jak o przyjęciu) wynosi 100 zł od każdej osoby, która takie oświadczenie zamierza złożyć.

Zobacz też:

​Brak tego dokumentu może obniżyć twoją emeryturę. Lepiej szybko dostarcz go do ZUS-u

500 zł mandatu za kwiaty na balkonie? Kara za rośliny to nie wszystko!

​Ile trzeba zarabiać, by dostać 3000 zł emerytury? ZUS wyjaśnia kluczowy mechanizm

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: pieniądze