Reklama
Reklama

​Możesz dostać pieniądze na wymianę starego dachu. Jest tylko jeden warunek

Koszty wymiany dachu w domu jednorodzinnym to wydatek, na który należy przygotować naprawdę spore pieniądze. Zwykle jest to kwota od 200 do nawet 400 złotych za m2 dachu, co oznacza, że inwestycja zamknie się przynajmniej w kwocie kilkudziesięciu tysięcy złotych. Sprawdź, jak otrzymać pieniądze na wymianę starego dachu.

Środki na dofinansowanie wymiany dachu dysponuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednak nie każdy będzie mógł skorzystać z programu, wnioskodawca musi spełnić jeden warunek.

Dla kogo pieniądze na wymianę dachu?

Pomoc w zakresie dofinansowania wymiany dachu otrzymają gminy, które spełnią jeden z dwóch warunków. Pierwszym z nich jest ustanowienie gminnego programu usuwania azbestu, natomiast drugi dotyczy gmin, których obszary zostały dotknięte klęską żywiołową (lub zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej). Wsparcie dla gmin obejmuje przedsięwzięcia związane z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów, które zawierają azbest. W ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" dostępne są trzy progi dofinansowania.

Sprawdź również: Od 23 września duże zmiany w obrocie gotówką. Tymi banknotami już nigdzie nie zapłacisz

Najwyższy próg, do 100 proc. dofinansowania, przysługuje gminom, których wskaźnik G w roku wcześniejszym niż rok złożenia wniosku, wynosił mniej niż 1500. Drugi próg dotyczy gmin, których wskaźnik G za ten okres waha się pomiędzy 1500 a 2000 i wynosi on do 70 proc. Ostatni próg dofinansowania wynosi do 40 proc. i odnosi się do gmin, których wskaźnik G w odpowiednim okresie przekroczył 2000. Oczywiście jest to kwota maksymalna kosztów kwalifikowanych. Wskaźnik G jest ustalany dla każdej gminy przez Ministerstwo Finansów.

Jak dostać pieniądze na wymianę starego dachu?

Każdy, kto chce usunąć ze swojego budynku dach zawierający azbest i uzyskać dofinansowanie w tej kwestii, musi zgłosić się do urzędu gminy właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Wynika to z faktu, że program oczyszczania kraju z azbestu został opracowany jako zadanie samorządu gminnego i powiatowego. Największymi beneficjentami programu będą mieszkańcy obszarów wiejskich. To właśnie tam w latach 70. i 80. XX wieku pokrywano eternitem dachy chlewni, obór czy stodół. Jednak z dofinansowania mogą także skorzystać mieszkańcy gmin miejskich lub miejsko-wiejskich, jeśli spełniają warunki.

Informację o warunkach, terminach, a także formie składania wniosków znajdują się na stronach internetowych gmin lub powiatów. Umowę o wsparcie finansowe jednostki samorządu terytorialnego zawierają z odpowiednim Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Należy ponadto pamiętać, że dofinansowanie nie pokrywa kosztów nowego pokrycia dachowego. Te działania należy pokryć ze środków własnych lub innego źródła finansowania, gdyż nie jest efekt ekologiczny, jaki ma osiągnąć program.

Zobacz też:

​Nawet 1500 zł na nowy rok szkolny. Wnioski trzeba złożyć w konkretnym terminie

Tyle dziś zapłacimy za truskawki. Ekspert wyjaśnia, czy ceny w końcu spadną

​Ostatni dzwonek, by dostać 5 tys. zł na dom jednorodzinny. Za miesiąc koniec zbierania wniosków

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: pieniądze