Reklama
Reklama

​Możesz dostać nawet 1588 zł. Nowy dodatek do świadczenia

Zapewnienie niezbędnych środków do życia to jeden z celów pomocy socjalnej. Ich realizacja odbywa się przez wdrażanie w życie nowych świadczeń i dodatków pieniężnych, a także waloryzowanie dotychczasowych. Jednym z takich instrumentów jest rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Sprawdź, komu należy się dodatek MAMA 4+.

Komu należy się dodatek za urodzenie czwórki dzieci?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, znane również jako MAMA 4+, należy się zarówno matce, jak i ojcu, którzy spełniają ustawowe warunki. Dla obu płci jest to warunek wychowania co najmniej czworo dzieci. W przypadku kobiet dodatkowe czynniki to:

  • ukończony 60. rok życia,
  • urodzenie i wychowanie lub wychowanie co najmniej czworo dzieci,
  • brak dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.

W przypadku mężczyzn dodatkowymi warunkami są:

  • ukończenie 65. roku życia,
  • wychowanie co najmniej czworo dzieci w sytuacji, gdy matka zmarła, porzuciła je lub długotrwale zaprzestała wychowania,
  • brak środków niezbędnych do utrzymania.

Spełnienie warunku urodzenia i wychowania lub wychowania dziecka dotyczy dzieci własnych, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych, a także dzieci przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej. Wyjątkiem są rodziny zastępcze zawodowe.

Sprawdź również: Masz 14 dni na zapłacenie tego podatku. Lepiej to zrób, bo kara to 72 tys. zł

Ile wynosi świadczenie rodzicielskie uzupełniające?

Dla osób, które spełniają warunki do otrzymania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, a nie pobierają emerytury bądź renty, jego wysokość wynosi tyle, ile najniższa emerytura. W 2023 roku (od 1 marca) jest to kwota 1588,44 zł. Dodatkowo świadczenie MAMA 4+ podlega corocznej waloryzacji. W przypadku osób, które spełniają warunki do otrzymania świadczenia, ale otrzymują emeryturę bądź rentę w wysokości niższej, niż najniższa emerytura, otrzymają wyrównanie różnicy tych kwot.

Zobacz też:

​Prawie 1800 zł dodatku do emerytury. Wystarczy spełnić jeden warunek

​Zapis bankowy to dobra forma zabezpieczenia. Nie tylko dla seniorów

​Gdzie przechowywać testament? Skorzystaj z bezpłatnego rejestru

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: pieniądze | świadczenia