Reklama
Reklama

Znika ważne świadczenie. Od nowego roku nie będzie na nie pieniędzy

Już od 1 stycznia z listy świadczeń socjalnych zniknie jedna pozycja. To specjalny zasiłek, który jest wypłacany co miesiąc w kwocie 620 zł. Świadczenie wprowadzono już 1 stycznia 2013 roku. Jakiej grupy obywateli dotyczy ta zmiana?

Zmiany dotyczą Ustawy o świadczeniu wspierającym z 7 lipca. Została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw 26 lipca. Natomiast w życie wejdzie z dniem 1 stycznia 2024 roku. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat?

Wysokość świadczenia wspierającego ma wynosić od 40 do 220% renty socjalnej. Ostateczna wartość będzie zależna od poziomu potrzeby wsparcia. O dodatkowe pieniądze uprawnieni obywatele będą mogli się ubiegać za pośrednictwem złożenia wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kto będzie uprawniony do skorzystania ze świadczenia wspierającego?

Do skorzystania ze świadczenia wspierającego będą uprawnione osoby w wieku od 18. roku życia, które będą dysponowały decyzją ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Ramy potrzeby wsparcia określono na przedział od 70 do 100 punktów w skali. Natomiast skala została zdefiniowana w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Mogą być też pewne wyjątki. W określonych sytuacjach, świadczenie wspierające nie będzie przysługiwało osobie uprawnionej. Zdarzy się to, na przykład wtedy, kiedy została ona umieszczona w domu pomocy społecznej. 

Czytaj również: Nie wykorzystałeś urlopu? Możesz dostać nawet kilka tysięcy złotych

Z jakiego zasiłku nie będzie już można skorzystać w 2024 roku?

Wraz z wejściem w życie Ustawy o świadczeniu wspierającym (1 stycznia 2024 r.) zostanie uchylony art. 16a Ustawy o świadczeniach rodzinnych. Reguluje on zasady, według których przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy.


Po 1 stycznia 2024 roku nie będzie już można z niego skorzystać. Warto przy tym wspomnieć, że dotychczas wartość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosiła kilkaset złotych. Osoby korzystające z pomocy finansowej otrzymywały 620 złotych miesięcznie.

Czytaj również: Będzie dodatek węglowy w 2024 r.? Rząd podjął decyzję

W niektórych przypadkach wciąż będzie można pobierać specjalny zasiłek opiekuńczy

Wyjątkiem, umożliwiającym dalsze pobieranie specjalnego zasiłku opiekuńczego będzie sytuacja, kiedy zadziała zasada zachowania praw nabytych. Oznacza to, że prawo do zasiłku będą wciąż miały te osoby, które nabędą je jeszcze do końca aktualnego, 2023 roku. Wtedy będą mogły je zachować również po 1 stycznia 2024 roku.

Kolejnym wyjątkiem będzie sytuacja, kiedy osobie niepełnosprawnej zostanie wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które jest kontynuacją poprzedniego. Wtedy trzeba także złożyć nowy wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy.

Należy też podkreślić, że specjalny zasiłek opiekuńczy jest przyznawany na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada danego roku do 30 października następnego. Natomiast decyzje w sprawie przyznania specjalnego zasiłku od 1 listopada bieżącego roku będą wygasać 30 października 2024 roku. Opiekun będzie mógł też odnowić prawo do tej formy wsparcia na następny okres. Warunkiem jest złożenie wniosku w ciągu 3. miesięcy.


Zobacz też:

​Prawie 1800 zł dodatku do emerytury. Wystarczy spełnić jeden warunek

​Zapis bankowy to dobra forma zabezpieczenia. Nie tylko dla seniorów

​Gdzie przechowywać testament? Skorzystaj z bezpłatnego rejestru

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: pieniądze | świadczenia