Reklama
Reklama

Formuła spowiedzi, czyli jak się spowiadać. To musisz wiedzieć przed pójściem do księdza

Spowiedź święta to zwyczajowa nazwa sakramentu pokuty i pojednania z Bogiem. Jednak zgodnie z nauką kościoła nie powinno się do niej przystępować tak po prostu. Powinna być poprzedzona przygotowaniem oraz odbyć się według ustalonych zasad. Sprawdź, jak się spowiadać.

5 warunków dobrej spowiedzi

Spowiedź święta to nie tylko pojednanie z Chrystusem, ale także sakrament, do którego należy się przygotować. Żeby odpowiednio podejść do wyznania grzechów, warto pamiętać o 5 warunkach dobrej spowiedzi. Zaliczają się do nich:

  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Szczera spowiedź
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i Bliźniemu

Szczególnie trzy pierwsze warunki są ważne z punktu widzenia przygotowań. Rachunek sumienia to odpowiedź na pytania, czy w okresie między ostatnią spowiedzią a dniem jego wykonania nie dopuściliśmy się grzechów przeciwko przykazaniom bożym lub kościelnym, a także nie popełniliśmy grzechów cudzych, głównych, przeciw Duchowi świętemu czy też wołających o pomstę do nieba. Takie same grzechy należy wyznać podczas spowiedzi.

Spowiedź — formuła, regułka, tekst. Co powiedzieć księdzu?

Formuła spowiedzi to schemat, który pozwala w uporządkowany sposób przeprowadzić sakrament. Wygląda ona następująco:

Wierny: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Ksiądz: Na wieki wieków. Amen

Wierny: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ostatni raz u spowiedzi świętej byłem ... Zadaną pokutę odprawiłem, obraziłem Pana Boga następującymi grzechami... Za te i za wszystkie zapomniane grzechy żałuję z całego serca i chcę się szczerze poprawić.

Duchowny udziela nauki, wyznacza pokutę i udziela rozgrzeszenia

Ksiądz: Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w imię ojca i syna, + i ducha świętego.

Wierny: Amen.

Ksiądz: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

Wierny: A jego miłosierdzie trwa na wieki.

Ksiądz: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.

Wierny: Bóg zapłać.


Kiedy trzeba się spowiadać?

Katolik jest zobowiązany do spowiedzi świętej minimum raz w roku. Najczęściej odbywa się ona przed Wielkanocą, w okresie Wielkiego Postu. Dzieje się tak, gdyż właśnie w tym czasie wierni mają obowiązek przystąpienia do przyjęcia Komunii świętej, przed którą należy się wyspowiadać. Jednak najlepszą odpowiedzią na pytanie, kiedy trzeba się spowiadać, jest po prostu: zawsze, gdy czujemy taką potrzebą. Każdy, kto chce wyznać swoje grzechy przed Bogiem, powinien udać się do spowiedzi świętej.

Zobacz też:

​Szybki test na inteligencję. Jak uzupełnić to równanie, by miało sens?

​To najbardziej podchwytliwa zagadka, jaką widziałeś. Brakującą cyfrą wcale nie jest 6

Masz 30 sekund na rozwiązanie tego równania. Szybki test na inteligencję, który wielu oblewa

INTERIA.PL